Skip navigation

Vítejte na stránkách Povodňového portálu Libereckého kraje

Povodňový portál Libereckého kraje je webová aplikace vytvořená na pomoc organizace protipovodňové ochraně v kraji. Využívá data krajského povodňového plánu, ale také data lokálních systémů obcí a data POVIS.

Aktuálně je tato aplikace dostupná z adresy: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/

Tato stránka, na které se nacházíte, je v přípravě. Po ukončení výměny technologií bude povodňový portál plně responzivní a bude mít novou mapovou technologii.

Co může být užitečné pro každého z nás?

Povodňový portál kraje Vám poskytne informace například o tom

  • zda není vyhlášena výstraha pro území kraje
  • zda leží Váš dům nebo parcela v záplavové oblasti
  • najdete veřejné kontakty na povodňové komise v Libereckém kraji
  • ve veřejné části chatu můžete sledovat, zda se neděje něco ve vašem okolí
  • můžete využívat průběžně aktualizované mapy se zaměřením na povodňovou ochranu

Má svou mobilní aplikaci. Ta umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a s aktuálními údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore